Żółw stepowy – Testudo horsfieldii

Żółw stepowy występuje w Afganistanie, Pakistanie, Iranie, Rosji oraz północy Kazachstanu.
Można go spotkać na suchych i skalistych terenach stepów. W norach których przebywa lub śpi istnieje wysoka wilgotność.  Żółw ten żyje w surowym klimacie – lato jest gorące i suche, zima natomiast jest ostra. W okresie deszczowym żółwie kopie doły, nory w których swobodnie mogą się obracać.  Przygotowana nora służy do snu zarówno zimowego jak i letniego.  Niekiedy zdarzają się sytuacje, kiedy jedna nora zamieszkiwana jest przez więcej niż jednego żółwia.
Skorupa tego żółwia jest owalna i posiada kolor oliwkowy z ciemnymi plamami.  We wszystkich kończynach znajduje się taka sama ilość pazurów – 4.
Samice są większe niż same – wielkość żółwia stepowego waha się pomiędzy 14 a 24 cm.
Żółw ten rośnie stosunkowo wolno.
Żółwie stepowe są żółwiami roślinożernymi – jednakże unikają jedzenie trawy.
Po hibernacji żółwie te staja się aktywne wiosną i rozpoczynają okres godowy.  Rozmnażanie możliwe jest dla żółwi 3-5letnich. Samica tego gatunku składa minimum dwa jaja jednakże ich całkowita ilość nie przekracza 6. Po inkubacji trwającej od 70 do 110 dni wykluwają się małe żółwie.
Żółw ten podlega ochronie według aneksu B Rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 w sprawie handlu dzikimi zwierzętami oraz w załączniku II konwencji CITES.
Żółw taki trzymany w hodowli musi posiadać terrarium minimalnej wielkości 1m x 0,5m x 0,3m.
Niezbędne jest także wyposażenie terrarium w odpowiednie lampy oraz dość grube podłoże. W przypadku tego gatunku nie powinno stosować się piasku ze względu na możliwe uszkodzenia układu pokarmowego żółwia. W okresie letnim dobrze by żółwie stepowe przebywały w odpowiednio zabezpieczonym wybiegu zewnętrznym.