Odżywianie

Żółwie lądowe są w większości zwierzętami roślinożernymi.  Na wolności żywią się roślinnością dostępną w danym sezonie, natomiast sytuacja wygląda inaczej w przypadku gadów trzymanych w niewoli, w domu. Przede wszystkim należy żółwiom lądowym zapewnić pokarm zawierających wiele błonnika i jednocześnie niemających zbyt wiele zawartości białka.  Żółwie mogą być karmione takimi roślinami jak:

  • Rumianek
  • Koniczyny
  • Mniszek

Oraz podobne.

Niezdrowe wręcz trujące dla żółwi lądowych są takie rośliny jak m.in.: bluszcz czy dziurawiec. Nie należy podawać pokarmów typowo ludzkich jak mięsa czy sery.

By zapewnić zdrowe jedzenie swojemu żółwiowi należy pamiętać o odpowiednim pozyskiwaniu roślinności dla swojego pupila – nie powinno się zrywać roślin z terenów zanieczyszczonych, znajdujących się w pobliżu dróg, miejsc przemysłowych.

Dodatkowo można podawać sepię ( pochodzącą ze szkieletu mątwy) w celu uodpornienia żółwia w okresie jesienno-zimowym.

Żółwie lądowe dodatkowo można żywić dżdżownicami czy owadami oraz od czas do czasu owocami (dopasowanymi do odpowiedniego gatunku żółwia).

Nie należy podawać żółwiom dodatkowych suplementów diety, kiedy gad otrzymuje prawidłowe wyżywienie, na co dzień.