Rozmnażanie

Rozmnażanie się żółwi w warunkach domowych należy do rzadkości ze względu na bardzo wysoki stopień trudności tego procesu.

Żółwie osiągają dojrzałość płciową w wieku 6 lat w przypadku samców oraz w wieku około 10 lat w przypadku samic. Sprzyjającą sytuacją jest hodowanie żółwi, w której znajduje się duża przewaga samic i posiadanie jednego samca.

Przed rozpoczęciem rozmnażania należy skontrolować stan zdrowia swoich żółwi, utrzymywać odpowiednią dietę oraz najlepiej działać w czasie hibernacji ze względu na fakt, iż sen zimowy wzmaga rozród.

Inne czynniki wpływające na rozród żółwi:

– separacji płci, aby nie dopuszczać do sytuacji ataków samic ze strony samców

– odpowiednia dieta

– hodowanie większej ilości gadów

– imitowanie cyklu długości dni oraz nocy, a także temperatury oraz wilgotności

Rozmnażanie najlepiej rozpocząć w czasie wiosennym, kiedy żółwie po okresie snu są najlepiej przygotowane do tego procesu.  Cały proces rozmnażania powinien odbywać się pod stałym nadzorem ze względu na przejawianie agresywnych zachowań ze strony samca mogących poważnie zranić samicę.

Sam proces odbywa się dość szybko – w okolicach 8-10 min – samiec początkowo obchodzi samice a następnie pogryza ją w jedną kończyny oraz głowę. Następnie stopniowo wdrapuje się na jej pancerz oraz rozpoczyna bezpośredni proces kopulacji.  Towarzyszy temu wydawanie dźwięków – przypominających piski. Po wcześniej wymienionym czasie samiec odpoczywa i ponownie rozpoczyna tenże proces.

Podczas ciąży samice zaczynają być bardziej agresywne w stosunku do innych samic znajdujących się w terrarium. Normalne jest również spożywanie większej lub mniejszej ilości pokarmu. Należy również pamiętać o odpowiednim wzbogaceniu diety m.in. w wapno.    Czas trwania ciąż to okres około 6 tygodni. Po tym okresie samice są gotowe do złożenia jaj. Stają się wtedy bardziej niespokojne i odmawiają spożywania pokarmów. Kolejnym objawem jest kopanie dołków, dlatego właściciel gada powinien wyłożyć na podłoże grubsza warstwę. Samica składa przeważnie około 3 do 6 jaj. Ich składanie odbywa się w odstępach około 5-6min. Po złożeniu wszystkich jaj samica zakopuje je. Składanie jaj jest bardzo męczącym procesem dla gada, dlatego po jego zakończeniu należy samicy zapewnić odpowiedni rodzaj i ilość pokarmu oraz wody.

By zapewnić jajom odpowiednie warunki należy posiadać inkubator. Po złożeniu jaj należy je do niego przenieść jednocześnie pamiętając o braku zmiany ich pozycji gdyż w przeciwnym wypadku zarodek umiera.  Jaja należy umieścić na suchym podłożu.  Inkubacja jaj trwa około 65-70dni. Ustawiona temperatura w inkubatorze powinna wynosić około 30 stopni. Wilgotność powinna klarować się w okolicach 85%. Podczas inkubacji jajo zwiększa swoją wagę ze względu na pochłanianie wilgoci przez pory znajdujące się w skorupce.