Żółw Chiński

Jest to jeden z najmniejszych gatunków żółwi wodno-lądowych, osiągający wielkość 12-15 cm. Ze względu na swoje gabaryty idealnie nadaje się do domowych zbiorników, aczkolwiek jeszcze stosunkowo rzadko można je spotkać w polskich hodowlach.

Chinemys reevesii zamieszkują płytkie zbiorniki wodne na terenach bagiennych, rowy melioracyjne i ryżowiska. W środowisku naturalnym występują custom writings w Azji Wschodniej, głównie Chiny, Tajwan, Korea i Japonia. Ze względu na niski poziom wody w zbiornikach w jakich żyją żółwie, musimy pamiętać, żeby w akwaterrarium zapewnić im zbliżone warunki, dlatego poziom wody powinien wahać się pomiędzy 20-40 cm, a dla młodych osobników należy obniżyć do 10cm.

Żółwie Chińskie prowadzą dzienny tryb życia dlatego, temperatura wody w akwaterrarium powinna wynosić 22-25 stopni C. w dzień i nie mniej niż  20 stopni C. w nocy. Tak samo jak w przypadku pozostałych gatunków żółwi wodno-lądowych, gady te lubią się wygrzewać w promieniach słonecznych, z których czerpią tak cenną dla ich rozwoju witaminę D, dlatego w naszym domowych zbiornikach powinny mieć możliwość przebywania poza wodą i dostęp do promieniowania UVB.

Głównym składnikiem ich diety jest pokarm zwierzęcy, taki jak : ślimaki, owady i ich larwy, robaki, małe żabki i kijanki oraz krewetki. Młode osobniki rzadko spożywają pokarm roślinny, chociaż z wiekiem udział konsumowania tego pożywienia wzrasta.

Jak już zostało wspomniane, dzięki niewielkim gabarytom, małej wrażliwości na zmiany temperatur oraz szybkiej adaptacji do nowego otoczenia żółw chiński idealnie nadaje się dla początkujących hodowców.