Rozmnażanie

Rozmnażanie żółwi w warunkach domowych jest procesem nie łatwym, czasochłonnym i wymaga odpowiednich nakładów finansowych. Okres rozrodczy w warunkach naturalnych odbywa się w lecie, natomiast w hodowli możemy tym czasem manipulować i może to nastąpić w dowolnym okresie. Na początku należy zadbać, aby otoczenie w akwaterrarium było maksymalnie zbliżone do tego jakie panuje w naturze. Dlatego też należy obniżyć temperaturę wody o kilka stopni (około 3-5 C), oraz skrócić dzień świetlny do około 8-9 h na okres około 50-60 dni. W tym czasie samiec powinien być odizolowany od samicy. Najlepiej jeżeli do inicjacji dojdzie na terytorium w którym pozostała samica, gdyż powinna być spokojniejsza. Po tym okresie stopniowo zwiększamy temperaturę w akwaterrarium i wydłużamy dzień.

W zależności od gatunku na jednego samca powinny przypadać 2-3 samice, chociaż czasami zdarza się, że te proporcje są zupełnie inne. Najlepszym podłożem do składania jaj jest mieszanka torfy z piaskiem. Samica składa około 10 jaj, które zakopuje w przygotowanym podłożu.

Następnie musimy odkopać te jaja – musi to nastąpić bardzo ostrożnie, aby zarodki nie obumarły- i umieścić w inkubatorze. Jako inkubator możemy wykorzystać naczynie żaroodporne wraz z odpowiednio przygotowanym podłożem. Po ponownym zakopaniu do naczynia należy wstawić mały pojemnik z wodą. Jest to konieczne aby zachować odpowiednią wilgotność w inkubatorze. Gdy zobaczymy, że pojemnik jest pusty należy go niezwłocznie uzupełnić. Temperatura w naczynku powinna wynosić między 29-30 C.

Za pomocą temperatury możemy wpływać na płeć żółwi. W wyższej temperaturze większość osobników będzie samicami, a w niższej samcami.

Okres inkubacji trwa w zależności od gatunku od 60-96 dni. Młode gadziny po przyjściu na świat wyposażone są w ząb jajowy, dzięki któremu wydostają się ze skorupki.